«پ‌ک‌ک» مسئولیت حمله انتحاری آنکارا را برعهده گرفت
گروهک تروریستی «پ‌ک‌ک» مسئولیت حمله انتحاری امروز در آنکارا را برعهده گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار