شکاف در میان جمهوریخواهان آمریکایی بعد از تصویب قانون بودجه موقت
یک قانونگذار ارشد جمهوریخواه از ارائه طرحی برای برکناری رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از سمتش خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار