برنت ۹۲ دلار و ۴۳ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۳ سنت معادل ۰.۲۵ درصد افزایش به ۹۲ دلار و ۴۳ سنت رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار