پیشنهاد بلژیکی‌ها برای ساخت مسکن در ایران
نماینده وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن از پیشنهاد شرکت‌های بلژیکی و چینی برای ساخت مسکن در ایران با فناوری‌های نوین، مصالح و نیروی کار ایرانی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار