آزمون سراسری خدمات اشتغال ویژه مراکز مثبت زندگی برگزار شد
آزمون سراسری سطح یک خدمات اشتغال سازمان بهزیستی ویژه ۲۵۰۰ مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی سراسر کشور برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار