عملیات ضدصهیونیستی در غرب سلفیت
منابع عبری زبان از وقوع عملیات ضدصهیونیستی در نزدیکی شهرک الزاویه در غرب سلفیت خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار