کتابخانه های عمومی از رویکر سنتی فاصله گرفته اند
مسئول کتابخانه برتر کشور در گفتگو با دانشجو:
دارابی: شاید بهتر باشد بگویم بعد از آموزش و پروش بیشترین کار‌های فرهنگی توسط کتابخانه‌ها انجام می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار