آخرین وضعیت حلقه مهم کریدور شمال-جنوب؛ افزایش آبخور کانال ولگا-خزر به ۴.۵ متر در سال ۲۰۲۴
لایروبی کانال کشتیرانی ولگا-خزر جزو تعهدات روسیه برای افزایش سطح تردد کشتی­‌هاست و قرار است به‌عنوان حلقه مهم کریدور شمال-جنوب تا سال آینده به آبخور ۴.۵ متری برسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار