تسهیل تبادلات متنوع با استفاده از بریج بین شبکه‌ها
کارشناس مسائل اقتصادی در رویداد هند مطرح کرد:
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با استفاده از بریج بین شبکه‌ها، شبکه امنیتی تبادلاتی دنبال شده و موفق به تسهیل تبادلات مختلف و ایجاد لیکویدیتی پول در دسترس کاربران شده است. این ابزار همگانی‌سازی تراکنش‌ها را تسهیل کرده و به کاربران امکان می‌دهد با سرعت و کارآیی بالا از خدمات و امکانات مختلفی که هر شبکه فراهم می‌کند، بهره‌مند شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار