ارزش افزوده در بخش کشاورزی با تولید مدرن
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه کشاورزی نوین تاکید کرد و گفت: تولید مدرن می‌تواند ارزش افزوده بیشتری را به همراه داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار