دستور وزیر راه برای پیگیری اتفاقات انتخابات نظام مهندسی استان البرز
وزیر راه و شهرسازی دستور رسیدگی و پیگیری اتفاقات روی داده در انتخابات نظام مهندسی البرز را به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیرکل بازرسی صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار