۶۰ هواپیما در دولت سیزدهم به ناوگان هوایی اضافه شد/ فجایع غزه، جهان بدون رتوش است
سخنگوی دولت:
یاسوج- سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دشمن ۴۵ سال ما را در خرید هواپیما تحریم کرد، گفت: در دولت سیزدهم با وجود تمام دشمنی‌ها و تحریم‌ها ۶٠ هواپیما به ناوگان هوایی کشور افزوده شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار