برنت ۸۲ دلار و ۱۹ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۶ سنت معادل ۰.۶۹ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۱۹ سنت رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار