پروژه «جبهه مقاومت ملی» طراحی منافقین برای «میرحسین موسوی»!
پروژه جبهه مقاومت ملی بر اساس آنچه که یک منبع آگاه به خبرنگار سیاسی فارس اطلاع داده است پروژه‌ای است که منافقین برای میرحسین موسوی طراحی کرده اند تا بار دیگر از طریق این مهره سوخته خود بتوانند تحریم انتخابات را در ایران کلید بزنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار