اصلاحات در دوگانه انتخابات یا تحریم/ اختلافات دو طیف جبهه اصلاحات به کجا می‌رسد؟
در استانه انتخابات به نظر می‌رسد جناح راست جبهه اصلاحات به نمایندگی کارگزاران سازندگی میل به مشارکتِ در انتخابات دارد و جریان چپ آن‌ها به رهبری مشارکتی‌های سابق میل به تحریم انتخابات دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار