نشست خبری سومین ایستگاه نمایشگاه کتاب تاریخ معاصر برگزار شد
سه شنبه ۲۴ بهمن‌ماه نشست خبری سومین نمایشگاه کتاب تاریخ معاصر با حضور احمد عطایی، هادی گلسرخی و محمدحسین کریمی‌پوربرگزار گردید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار