دستگاه‌های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار