۲۰ درصد از GDP کشور در انبار‌ها ذخیره شده است/ دهه ۹۰ را از دست دادیم
در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح شد:
نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برای آسیب شناسی عوامل تورم و راهکارهای مهار آن برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار