آزادی ۱۰۵ زندانی مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج
مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج از آزادی ۱۰۵ زندانی این ندامتگاه با استفاده از تخفیف قانونی طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار