امیرحسین مدرس راوی برنامه "روایتی از یک بیعت" شد/"روایتی از یک بیعت"، پیشکشی به شکوه عریان حقیقت
رادیو اقتصاد در ویژه برنامه «روایتی از یک بیعت»، خرده روایت‌هایی از بیعت در زمانه معاصر را انعکاس می‌دهد و نقش اعتقادات مذهبی و فرهنگ عاشورایی بر رفتار اقتصادی افراد روایت می‌شود، رفتار‌هایی که هر یک بیعتی است دوباره با امام آه و آب.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار