آمارهای اقتصادی اروپا کماکان ناامید کننده
با وجود گذشت ماهها از آغاز بحران اقتصادی اروپا، همچنان برخی آمارها روند رو به نزول این کشورها را نشان می دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار