طلیعه‌ای از حکمت شهید مطهری
گزارشی از طرح تربیت مربی طلیعه حکمت؛
دوره تربیت مربی طلیعه حکمت طرحی نو برای تربیت مربی انقلابی و ساخت دانشگاه اسلامی با جهت‌دهی فکری علامه شهید مطهری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار