از تأسیس تا انحلال یک انجمن به ظاهر صنفی!
شکل گیری انجمن‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، برکات زیادی را در حوزه فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند داشته باشد. اما معمولا در ایران این انجمن‌های تخصصی صنفی بیش از آنکه مطالبات صنفی اعضا را پیگیری کند به محلی برای سوء استفاده‌های سیاسی و گروهی فرصت طلبان تبدیل شده است.
ارسال نظرات