معاون بوش تا مرز دستگیری پیش رفت
جنجال در مصاحبه زنده دیک چنی
اعترض به سیاست های بوش، در جریان مصاحبه زنده دیک چنی، معاون سابق رییس جمهور امریکا، و خانواده اش با شبکه سی اسپن جنجال آفرید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار