پرداخت خسارت به بیمه گذاران ۲۰.۱ درصد رشد داشته است
بیمه مرکزی:
شرکت‌های بیمه حدود ۱۲۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل ۲۰.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. ۵۱.۶ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار