بخشنامه بيمه‌مركزی درباره فروش بيمه‌نامه عمر
بيمه مركزی به شركت‌های بيمه تاكيد كرد در فروش بيمه نامه‌های عمر ذخيره‌دار حداكثر نرخ سود فنی علی‌الحساب قانونی را رعايت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار