مغز زنان در دوره حاملگی تغییر می‌کند
تحقیقات نشان می دهد بارداری بر شیوه کارکرد مغز زنان تاثیر می گذارد و به آنان از لحاظ روانشناختی کمک می کند نیازهای کودک خود را درک کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار