اروپا ار داخل مورد تهدید است/ دولت ترامپ چالشی برای اروپا است
اولاند:
رئیس‌جمهوری فرانسه تأکید کرد دولت جدید آمریکا چالش و معضلی برای اروپا است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار