ذرات معلق و ازن مرگ زودهنگام می‌آورند
سایت تهران گزارش می‌دهد؛
نتایج یک مطالعه بی‌سابقه بر روی ۶۰ میلیون سالمند نشان می‌دهد بین آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق یا ازن و مرگ زودهنگام ارتباط مستقیم وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار