عمران کشور با بودجه ۹۷ متوقف خواهد شد
خادمی عنوان کرد
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ، گفت: با این میزان بودجه در نظر گرفته شده توسعه و عمران کشور متوقف می‌شود و نمی‌توان کار عمرانی خاصی را انجام داد، بلکه تنها می‌توان یک یا دو پروژه عمرانی را شروع و هزینه‌های جاری کشور را اداره کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار