تفاوت بانکداری دیجیتال ایران و اروپا از منظر کارشناس بانکداری اروپا
رئيس بخش بانکداري حوزه اروپا در موسسه مک کينزي گفت: سرمايه گذاري در ديجيتال بايد به صورت سازماندهي شده انجام گيرد و بانک ها هم بايد با فين تک ها شريک شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار