سازمان تأمین اجتماعی در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی رتبه برتر را کسب کرد
معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از هفت معاونت این سازمان برنامه‌ها و فعالیت‌های مهمی را به منظور ارتقای خدمات رسانی به بیمه شدگان و کارکنان این سازمان اجرا می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار