مدیران نباید گذشته‌ها را تخریب کنند
جهانگیری در مراسم معارفه وزیر کار:
معاون اول رئیس جمهور بعد از تقدیم حکم وزارت کار به شریعتمداری تاکید کرد: مدیران باید بر بنای گذشته خشت های جدیدی را بنا کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار