جزئیات طرح جدید بیمه شخص ثالث رانندگان از زبان رئیس بیمه مرکزی
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه‌نامه برای هر راننده نبوده و این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار