کمیسیون انرژی با طرح سهمیه بندی سوخت مخالفت کرد
هدایت الله خادمی:
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان کمیسیون با طرح سهمیه بندی سوخت به اتفاق آراء مخالفت کردند و دولت نیز با این طرح مخالف کرد.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار