فعالیت ۲۵ هزار واحد تولیدی کشور با کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک گفت: از مجموع واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار