آخرین فرصت بخشودگی کامل جرایم مالیاتی اعلام شد
از سوی معاون سازمان مالیاتی کشور
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی، فرصت تکرار نشدنی در راستای حمایت از تولید است، آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار