"نائب رئیس مجلس هشتم " برای ثبت نام در دور یازدهم انتخابات مجلس در وزارت کشور حاضر شد
نائب رئیس مجلس هشتم و رئیس جبهه "پیشرفت، رفاه و عدالت" برای ثبت نام وارد ستاد انتخاباتی استان تهران شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار