مهم ترین بینش ها در زندگی که تنها از طریق روابط انسانی به دست می آیند
بینش‌هایی که در زندگی بنا بر تجربه خود یا دیگران کسب می‌کنیم به حیاتمان سمت‌و‌سو می‌دهند. بعضی مواقع این بینش‌ها چنان تأثیر عمیقی رویمان می‌گذارند که شخصیت ما را به کل تغییر می‌دهند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار