تلاش آمریکا برای توقیف وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا خنثی شد
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تلاش آمریکا برای توقیف و انتقال وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا خنثی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار