چانه‌زنی دولتی‌ها برای تایید مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت
با وجود مخالفت مکرر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا طرفداران افزایش مناطق آزاد و ویژه تمام تمرکزشان را بر افزایش مناطق آزاد گذاشته و دست از چانه‌زنی برنمی‌دارند.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار