امضای تفاهمنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای خانواده ایثارگران
با امضای تفاهمنامه تامین مسکن ایثارگران بین وزارت راه و بنیاد شهید ۲۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه ایثارگران، خانواده شهدا و آزادگان در سراسر کشور ساخته خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار