بازخوانی نوار مکالمات کابین خلبان در جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی
بازخوانی بخش موسوم به CVR ضبط مکالمات کابین خلبان در جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی در فرانسه انجام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار