پاسخ سازمان هدفمندی یارانه به مطالبه افزایش یارانه نقدی خانوار‌ها
سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به مطالبه مخاطبان برای افزایش یارانه نقدی خانوار پاسخ داد.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار