باید به سمت فرهنگسازی بیمه نامه‌های آینده ساز حرکت کنیم
در دیدار رئیس بیمه مرکزی با رئیس مجلس مطرح شد
رئیس کل بیمه مرکزی و هیات عامل نهاد سیاست گذار صنعت بیمه در نخستین هفته‌های کاری با رئیس مجلس یازدهم دیدار و گفتگو کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار