عوامل بازنگشتن ارز صادراتی از دیدگاه رئیس اتاق بازرگانی تهران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی و نبود سامانه یکپارچه از عوامل اصلی در بازنگشتن ارز‌های صادراتی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار