عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: شاهد قیمت گذاری کاذب هستیم!
طباطبایی نژاد با بیان اینکه سازمان گمرک جهت کنترل قیمت نهاده های دامی باید به سامانه بازارگاه متصل شود، گفت: این کار مانعی برای فعالیت دلالان در این بازارمی شود و این موضوع باید به سرعت محقق شود تا شاهد ساماندهی قیمت نهاده های دامی باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار