جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد
ارونقی، معاون گمرک در برنامه رهیافت:
مشکلات تولیدکنندگان پارچه رومبلی در برنامه رهیافت روی آنتن زنده رادیو اقتصاد بررسی شد. در این برنامه مسؤلین گمرک برای سخت‌گیری و نظارت بیشتر جهت مقابله با قاچاق قول همکاری دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار