بازرسان پرونده‌های مالی کشت و صنعت مغان را بررسی می‌کنند
مدیرعامل شهرک‌های کشاورزی کشور گفت: سازمان بازرسی کشور به موضوع تخلفات احتمالی و ادعای مطالبات مالک قبلی کشت و صنعت مغان ورود می‌کند.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار