وبینار «محاسبات دارویی» از سوی انجمن علمی-دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می‌شود
هفتم اسفندماه؛
وبینار آنلاین «محاسبات دارویی» هفتم اسفندماه از سوی انجمن علمی-دانشجویی فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار